image image image
Aktivitetet Shoqata Albanian Imaging Association  A.I.A eshte e njohur dhe e vleresuar nga Shoqata  Europiane e Radiologjise E.S.R per  progresin qe eshte  duke bere ne drejtim te arsimimit dhe  te ngritjes  profesionale, duke hedhur hapa drejt  unifikimit me programet  shkencore te E.S.R.
Ne kete shoqate aderojne 168 antare nga Shqiperia, Kosova, Japonia dhe Sh.B.A.
Artikujt Shkencor Albanian Imaging Association ka si objektiv  kryesor  unifikimin e  standarteve mjeksore  te vendit tone me ato te vendeve te tjera te Evropes per perafrimin e ketyre standarteve  ne te gjitha fushat,  ne ate te edukimit universitar e pas universitar, duke u perqasur ne  parametrat e kohes  si  ne rafshin diagnostik ashtu edhe ne ate kurativ.
Stafi dhe Bordi Drejtues "Albanian Imaging Association" (A.I.A ) eshte nje bashkim vullnetar i gjithe personave qe merren me diagnozen me imazhe.

Shoqata Albanian Imaging Association   A.I.A. eshte e njohur dhe e vleresuar nga Shoqata  Europiane e Radiologjise E.S.R per  progresin  bere ne drejtim te arsimimit dhe  te ngritjes  profesionale, duke hedhur hapa drejt  unifikimit me programet shkencore te E.S.R
Shqip(Shqiperia)English (United Kingdom)

Artikujt Shkencor

image

Albanian Imaging Association ka si objektiv  kryesor  unifikimin e  standarteve mjeksore  te vendit tone me ato te vendeve te tjera te Evropes per perafrimin e ketyre standarteve  ne te gjitha fushat,  ne ate te edukimit universitar e pas universitar, duke u perqasur ne  parametrat e kohes  si  ne rafshin diagnostik ashtu edhe ne ate kurativ.

 

Organizimi i konferencave shkencore i ka sherbyer  ketij  qellimi, pasi ne keto konferenca shpalosen arritjet shkencore te  vendeve  te ndryshme duke nxitur ambicjen te mjeket  tane per  te  mundesuar realizimin e tyre  edhe ne vendin tone. Ne Konferencat kombetare vjetore te organizuara ne vendin tone antaret e shoqates sone kane shtjelluar arritjet diagnostike si dhe alternativat e trajtimit kurativ, nga praktika e tyre e perditshme, punime qe jane vlersuar nga koleget e huaj jo vetem  ne rafshin teorik por edhe per aplikimin praktik ne nivele te krahasueshme me vendet e perparuara ne mjeksi. Realizimi i ekzaminimeve te kohes mundesohet kur  ekziston baza logjistike si dhe  personel  i kualifikuar. Radiologet Shqiptar kane sot ne duart e tyre arritjet teknologjike mjeksore nga me te sofistikuarat. Kualifikimin e mjekeve shoqata e jone e ka nje nga prioritetet e saj, per kete arsye nje numur i madh radiologesh  jane deguar per kualifikim ne shtete  te huaja si ne Itali, Amerike, France Japoni. Sistemi i referencave per pjesmarjen ne aktivitetet shkencore dhe botimet shkencore  ka ndikuar ndjeshem  ne rritjen cilesore te shkalles se kualifikuimit te antareve te shoqates sone.Konferencat Shkencore te shoqates sone  me shoqaten e Radiologve, Kosovar, Amerikane, Italiane, Japones si dhe pjesmarja ne kongreset vjetore te Radiologjise Europiane kane  mundesuar familjarizimin me arritjet diagnostike dhe aplikimin e ketyre arritjeve edhe ne vendin tone.